środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenie PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Konstrukcja ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane sztachetki plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz